Samenkomst vour burgers voor een energieomwenteling
Op initiatif van de actiegroepen tegen shaliegas

Homepagina > Nerderlands > SAMENKOMST VAN BURGERS VOOR EEN ENERGIEOMWENTELING

ENERGIEËN VOOR DE PLANEET

SAMENKOMST VAN BURGERS VOOR EEN ENERGIEOMWENTELING

donderdag 11 augustus 2011, door Gilles Quiniou

Alle versies van dit artikel: [français] [Nederlands]

van 26 tot 28 augustus 2011

ENERGIEËN VOOR DE PLANEET

SAMENKOMST VAN BURGERS VOOR EEN ENERGIEOMWENTELING

De gezamenlijke actiegroepen in Frankrijk tegen de opsporing en winning van schaliegas en schalieolie organiseren van 26 tot 28 augustus 2011 in Lézan (in Zuid-Frankrijk in het departement de Gard) een internationale samenkomst met als thema “naar een wereldwijde energieomwenteling”.
Het streven is te komen tot een breed maatschappelijk draagvlak en een geloofwaardig draaiboek dat uitzicht biedt op een kernenergiestop, een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en dus de ontwikkeling van alternatieven voor fossiele brandstoffen. Alleen daarmee kan een heilzame toekomst voor alle bewoners van onze planeet veilig worden gesteld.

De strijd tegen onconventionele gas- en oliewinning past volledig in dat kader. Immers, waar blijft onze geloofwaardigheid als we hier en nu weigeren wat we ver van ons bed elders wel lichtvaardig accepteren.

Maar daarvoor hebben we ook u nodig!

Teneinde kennis en ideeën bij elkaar te brengen en te verbreden, roept de Landelijke Coördinatie van Actiegroepen tegen onconventionele gas- en oliewinning alle betrokken organisaties op om zich aan te sluiten en mee te denken over de opzet van een programma voor deze samenkomst van burgers voor een energieomwenteling.

Om deze dagen een feestelijk tintje te geven, zullen musici, circusartiesten, verhalenvertellers, straatkunstenaars, slamzangers, fotografen, beeldende kunstenaars etc. zich niet onbetuigd laten. Ook zal er een dorp worden ingericht waar alternatieve energiebronnen worden aangewend, met het oog op een schonere toekomst.

Als u als vrijwilliger wilt meewerken aan deze samenkomst, neemt u dan contact op met:

organisation@nonaugazdeschiste.com

Vrijwilligers en deelnemers worden kunnen worden ondergebracht op een autonome, energievriendelijke camping, waarop van iedereen wordt verwacht dezelfde principes te respecteren.

Wil het project slagen dan zal de organisatie van deze dagen graag van vrijwilligers willen weten wanneer ze beschikbaar zijn en wat hun competenties zijn.

U kunt u inschrijven op de volgende site:

http://www.convergenceenergetique.org

of schrijven naar: Convergence Energétique, Les Taillades, route des Grottes, 34140 Mialet, France

Alle informatie en het programma kunt u vinden op:

www.nonaugazdeschiste.com or www.convergenceenergetique.org.

()