<span lang='fr'>Convergence citoyenne pour la transition energetique</span>
<span lang='fr'>A l'initiative des collectifs contre le gaz de schiste</span>

Hejmpaĝo > esperanto > DEKLARO DE LEZAN ( Gard, Francio) la 28an de aùgusto 2011

CIVITANA KUNPENSADO por ENERGIA TRANSIRO

DEKLARO DE LEZAN ( Gard, Francio) la 28an de aùgusto 2011

mardo 20a septembro 2011, de Gilles Quiniou

Ĉiuj versioj de tiu ĉi artikolo : [Deutsch] [English] [Esperanto] [Español] [français] [italiano] [Nederlands]

Antaùparolo

Nia Civitana Kunpensado por energia transiro estas la rezulto de konsciiĝo ,kiu naskiĝis de mobilizado kontraù skistaj oleoj kaj gasoj. Ni pridiskutis tiun rezolucion la 26an, 27an kaj 28an de aùgusto kaj akceptis ĝin dum Ĝenerala Kunveno la 28an .

Por certigi la estonton de la venontaj generacioj, la Kunpensado certigas necesaj :

 • la reprizorgado far la civitanoj de decidoj, kiuj ilin koncernas ;
 • a malakcepto de komercaĵigo de la naturo kaj ties resursoj,aparte denuncante la kaptilojn de verda kapitalismo ;
 • la difino de grundo, akvo,aero, energio kaj vivantaĵo kiel komunaj,ne vendeblaj, alireblaj al ĉiuj havaĵoj ;

Kontestante la regantan ekonomian kaj produktivisman sistemon, la Kunpensado donas al si agadplanon :

1- : Starigi civitanan kontroladon de la politikaj instancoj submetitaj al la logiko de multnaciaj entreprenoj kondukas al starigo de :

 • rekta demokratio dank’al civitanaj spacoj por interŝanĝi, informi kaj informiĝi,konfrontiĝi kaj decidi ;
 • civitana asembleo de fakuloj, plurflanka kaj travidebla, kiu forigas iujn ajn konfliktojn pro diverĝaj interesoj
 • disigo inter la financaj povoj kaj la amaskomunikiloj
 • kunlaboro pri sociaj problemoj kun sociaj organizaĵoj aù movadoj

2- : Senprokrasta engaĝiĝo por energia transiro signifas la jenon :

 • Draste redukti la eligon de varmigantaj gasoj ĝis la postuloj de la konsento de Cochambaba/Koŝanbaba/, akceptita de la Kunpensado de Lezan kaj aldonata al la jena deklaro ;
 • Liberiĝi de superkonsumado, kiu kostas pli al la malriĉuloj ol al la riĉuloj ;
 • Orientiĝi al sobra kaj efika uzo de energio ;
 • Haltigi la konkurencon por malkovri fosilian energion ;
 • Forlasi ĉiujn ekjsperimenton, esploradon kaj ekspluatadon de hidrokarbido entenata en la petra grundo kaj sub la maro ;
 • Haltigi produktadon de atomenergio ĉu militan ĉu nemilitan ;
 • Haltigi la industriajn produktadon kaj utiligadon de agrokarburaĵojn ;
 • Prioritatigi la ŝtatan financadon de esploroj kaj civitanaj eksperimentoj sur la kampo de renovigeblaj energioj ;
 • Liberigi la patentojn, kaptitajn de multnaciaj entreprenoj ;
 • Organizi la relokigon kun publika kaj spaca rehavigo de la produktiloj kaj distribuiloj de energio ( diverstipaj regioj : urbaj, kooperativaj ; societaj ktp), sisteme enkondukante civitanan kontrolon ;
 • Pripensi alimaniere la ŝtatan politikon rilate la energivorajn kampojn, kiaj estas intensiva agrikulturo, tranportiloj,loĝejoj, urboplanismo,industrio kaj ĉiovendejegoj
 • Postuli transformigon de la koncernaj kampoj en konsento kun la laboristoj kaj uzantoj ;

3-:Organizi ekde nun la kunigon de la luktoj engaĝigas nin :

 • Kunordigi la mobilizigon kontraù la skistaj gasoj kaj oleoj, atomenergio, GMO, rubaĵbruligejoj, agrokarburaĵoj kaj ĉiujn sociajn kaj pormediajn luktojn ;
 • Konverĝigi la luktojn, mobilizigojn, alternativojn kaj eksperimentojn ,kunigante ekologian batalon kun sociaj ;
 • Labori por ke naskiĝu nova projekto de civilizo, nepra fronte al la klimatproblemaro, la elĉerpiĝo de la naturaj resursoj, kaj pli ĝenerale la ĥaoso al kiu kondukas kapitalismo
 • Daùrigi la komunan pripensadon lanĉitan en Lezan,kunagantigante la lokajn aù tutmondajn mobilizadojn ;
 • Enkalendarigi niajn agadojn, okaze de kunveno de G20 de la 1a ĝis la 4a de novembro, de Monda Pinto pri klimato en Durbano komence de decembro 2011, de la Tutmonda Alternativa Forumo pri Akvo de la 10a ĝis la 18a de marto 2012 ,de Pinta Kunveno en Rio+20 komence de junio 2012.
  La Komuna Pripensado por Energia Transiro kunsubskribas la peticion de ’Los Indignados’ al la Eùropa Komisiono por eliro el atomenergio, kontraù esplorado kaj ekspluatado de hidrokarbidoj entenataj en la petra roko, kontraù kultivado kaj surmerkatigo de GMO kaj por kontrolproceduro de la ŝuldoj de la Eùropaj Ŝtatoj .

Ni mondigu luktadon,ni mondigu esperon !

Tiu deklaro estas komuna al la partoprenantoj en ’Pripensado por energia transiro’ kaj al tiuj,kiuj deziras ghin subteni.

Kontakto : organisation@convergenceenergetique.org

()